Medborgarna bör garanteras likvärdig valfrihet att välja komplementär terapi