Antti Tuuri vaiennettiin

27.9.2019

                                    

Kirjailija Antti Tuuri ihmetteli MTV:n haastattelussa sitä, että Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti ja ET-lehti, joille hän tarjosi kolumniaan täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista, kieltäytyivät julkaisemasta sitä. Syyksi ilmoitettiin ”emme me tällaista julkaise” tai ”aihe on liian kuuma”. Tuuri oli ohjelmassa kertomassa uudesta kirjastaan. 

Tuuri kertoi, miten häntä oli ruvennut vaivaamaan puhe ns. puoskarilaista, jolla kiellettäisiin hoidot, joita Suomen virallinen lääketiede nimittää puoskarihoidoiksi.  

Tuuri ihmettelee, miksi näin on, sillä monet lääkärit käyttävät täydentäviä tai vaihtoehtohoitoja. Hän mainitsee akupunktion ja homeopaattiset lääkkeet, jotka ovat Keski-Euroopassa virallisesti hyväksyttyjä osana terveydenhoitoa. Hän jatkaa: ”meillä on niin voimakas lääketeollisuuden ja lääkäreiden kombinaatio, että yritetään ajaa puoskarilakia, jossa nämä kiellettäisiin”.

Toimittajan kysymykseen, kokiko Tuuri, että se oli sananvapauden rajoittamista, Tuuri vastasi: ”No mitäpä muuta se oli, jos ei kerran saa kirjottaa siitä, että vaihtoehtoja on olemassa.”

Turvallisten hoitojen kieltäminen estettävä

Kansalaisilla on oltava mahdollisuus käyttää myös jatkossa turvallisia ja toimivia luontaishoitoja. Siksi lääkäreiden etujärjestön voimakkaasti ajama kielto täydentävien hoitojen antamisesta on estettävä. Siihen jokainen voi vaikuttaa allekirjoittamalla kansalaisaloitteen. 

Kirjailija Antti Tuuri osui erittäin arkaan kohtaan maamme terveydenhuollossa ja lääketieteessä. Olen huomannut samaa: hoitoja, jotka täydentävät vakiintunutta terveydenhoitoa, ei saa mainita nimeltä. Eikä niitä saa puolustaa - ainakaan julkisesti. Kuitenkin noin miljoona suomalaista käyttää näitä hoitoja nimenomaan lääkärien antamaa hoitoa täydentävinä, ei niiden sijasta. Yleisimpiä ovat akupunktio, kiropraktiikka, hierontatyyppiset hoidot, vyöhyketerapia sekä ravintolisät ja rohdosvalmisteet.  Paljon käytetään myös rentoutusmenetelmiä.

On pöyristyttävää, että vain lääkäreiden etujärjestön eli lääkäriliiton edustajat ja jopa aloittelevat lääketieteen opiskelijat pääsevät julkisuuteen - laajasti.  He varoittavat ihmisiä ”uskomushoidoista” käyttäen tätä itse keksimäänsä harhaanjohtavaa termiä. Heidän tiedottamisessaan uskomushoitoihin lasketaan mukaan kaikki meillä Suomessa vakiintuneen ja julkisen hoidon ulkopuolella olevat hoidot.

Tiedotusvälineissä kohkataan hopeaveden ja mustan salvan vaarallisuudesta. Ne ovat vaarallisia, tosin vain harvojen käyttämiä aineita eivätkä ne ole luontaishoitoja. Näin ihmisiä harhautetaan antamalla ymmärtää, että kaikki virallisen terveydenhuollon ulkopuoliset hoidot ovat vaarallisia ja ihmisiä täytyy lailla suojella niiltä. Kaikki, oikealta nimeltään ”täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot” tai ”luontaishoidot”, niputetaan vääristellyssä viestinnässä samaan vaarallisten aineiden tai hoitojen huuhaa- kasaan. Niin ikään väitetään harhaanjohtavasti, että luontaishoidoista ei olisi tieteellistä näyttöä.    

Kansalaisaloitteella vaaditaan riippumatonta selvitystä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista ja sen perusteella tehtäviä toimenpiteitä. Hyviä ja turvallisia hoitoja on tuettava. Vähitellen näitä hoitoja on tarpeen liittää osaksi julkista terveydenhuoltoa, jolloin eri ammattiryhmät voivat yhteistyössä hoitaa ihmistä niin, että hän saa apua.

On huolehdittava siitä, että kaikilla hoitajilla on riittävä koulutus. Myös lääkäreiden on saatava oikeaa tietoa luontaishoidoista. Meilläkin on tarpeen perustaa tietopankki kuten Norjassa on tehty, jotta ihmiset saavat helposti oikeaa tietoa täydentävistä hoidoista. 

Vaarallisten aineiden suosittaminen ja vahinkoa aiheuttavien hoitojen suitsimiseksi on mietittävä toimivia keinoja. Myös harhaanjohtavaa markkinointia (esimerkiksi väite syövästä parantamisesta) on tarpeen rajoittaa.

Anneli Milén, globaaliterveyden professori emerita

Tuen lämpimästi kansalaisaloitetta. Tue sinäkin ja allekirjoita se (Huom. kannatttajien nimet eivät tule julki).  

                                                               Lue ja allekirjoita kansalaisaloite

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011


Linkki Antti Tuurin haastatteluun 26.9.2019

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaksi-antti-tuuria-mtv-n-uutisankkuri-tapasi-kaimansa-julkaisi-hauskan-kuvan-mika-sinun-nimesi-on/7563542#gs.5si4ga